Friday, November 14, 2008

Some Funny Stuff

Когато човек не осъзнава, че сетивата му могат да го въведат в заблуждение, той изглежда смешно или по-скоро забавно. Но ние сме снизходителни, понеже всеки един от нас е изпадал в подобна ситуация поне веднъж, за да не кажа, че всъщност доста често.
Когато човек осъзнава, че сетивата му го въвличат в илюзия, той сякаш носи по-голяма отговорност и ние сме склонни да бъдем по-критични към поведението му впоследствие.
Започва да става ясно, че темата се измества в друга посока, а именно - как възприемаме заобикалящата ни действителност; посока, към която ще се върна с удоволствие по-късно...to be continued...Опитите на човек да посрещне настигащите го изпитания могат да бъдат приети, от една страна, като успешни или неуспешни. Крайната оценка можем да дадем едва след изтичането на необходимото време, понеже нямаме способността, поне повечето от нас, да обозрем пътищата на съдбата и ролята ни в целокупния живот.
И все пак за нас е добър признак, когато видимият поначало неуспех бива посрещнат с достатъчно количество самоирония. Тя ни помага, вярвам, да приемем, че всъщност неуспехът е жив единствено там, от където не сме научили нищо.

...the attacking section had lost all sense of urgency...
...however, constructive action was still attempted by those retaining a sense of responsibility despite of physical symptoms...
...but with one man climbing a tree to feed the birds, the troop commander gave up!...

Wednesday, November 5, 2008

Lars von Trier "The Element of Crime"Първият му филм. Резултатът е впечатляващ. Хареса ми. Визуално работата е изпипана; няколко момента, при които възкликнах - ах! Влиянието на Тарковски е осезателно, макар и да липсва топлината, с която руснака представя това, което иска да каже, но, разбира се, тук се имаме пред себе си представител на северноевропейското човечество, съвсем друга история и чувствителност - това е тема на друго обсъждане. Film noir - да. Все пак оставам с чувството, че пред нас е представено нещо, което няма за цел да ни представи нещо повече от форма. Посланието липсва...Аз забелязвам "Европа" като лайтмотив неколкократно; предполагам, че Триер иска да ни подскаже нещо, но засега, като първа част, това остава доста мъгливо...ще изгледам последвалата "Европа" и ще се опитам да направя връзка...

2/3

Monday, November 3, 2008

Miles Electric

C'mon, move your ass and listen closely...
source: wikimedia

Raymond Chandler

"Сивите пердета бяха в тон със сивия мокет."
Няма да продължавам с цитатите... :)))


At least one good thing about music

“One good thing about music, when it hits - you feel no pain”
Bob Marley

Live aus Deutschland, 1980

"you ain't gonna miss your water until your well runs dry;
No matter how you treat him, the man will never be satisfied."